Klub přátel deskových her

Náš web | O deskových hrách | Seznam her | Vyber si hru | Akce, kluby, prodejny | Jiné zdroje

Slovníček pojmů

Abstraktní desková hra
odehrává se v blíže neurčeném prostředí, hrací deska mívá podobu geometrického obrazce, na kterém nejsou kromě polí a bodů žádné konkrétní podrobnosti. (Šachy, dáma)
Konkrétní desková hra
hrací deska představuje úsek konkrétní krajiny. Má podobu více či méně zjednodušené a stylizované mapy. (Osadníci z Catanu)
Diagonální směry
úhlopříčné směry
Ortogonální směry
svislý a vodorovný směr
Pole
ohraničený úsek hrací desky, na který se staví při hře kameny. Pole mohou mít různý tvar, zpravidla geometrický - kroužek, trojúhelník, čtverec, obdélník, šestiúhelník.
Linie
přímky, které dělí hrací desku na síť polí nebo vytvářejí cesty, po nichž mohou postupovat hrací kameny.
Bod
místo na hrací desce, kde se sbíhají nebo protínají dvě nebo více linií. Při některých hrách se kladou kameny na tyto body.
Řada polí
pole na desce, která jsou seřazená vedle sebe vodorovně.
Sloupce polí
pole na desce, která jsou seřazena pod sebou ve svislém směru
Souřadnice
písmeno, označující sloupce polí nebo bodů, a číslo, označující řadu polí. Udáním souřadnic lze přesně určit každé pole nebo každý bod na hrací desce.
Notace
způsob písemného zaznamenávání průběhu partie.
Hrací kámen
souborné pojmenování pro malé předměty, kterými se u většiny deskových her vyznačuje hráčovo postavení nebo obsazené teritorium.
Figura
v šachové hře se tímto souhrnným názvem označují všechny kameny kromě pěšců.
Figurka
malý hrací kámen, který představuje stylizovanou postavu lidskou nebo zvířecí. (Aby nedocházelo k zaměňování pojmů figura a figurka, pojmu figurka neužívám a nahrazuji pojmem hrací kámen.)
Pravidlo Ko
hráč nesmí provést takový tah, kterým by na desce vytvořil stejnou situaci, jaká byla před soupeřovým tahem.
Pravidlo Pie
je často používáno ve hrách, kdy zahajující hráč má výhodnější pozici. Ta má být eliminována tak, že po (obvykle) po prvním tahu prvního hráče může druhý hráč přijmout tento tah za svůj. Hráči si vlastně prohodí role, a tak hráč, který položil první kámen, pokládá i druhý.
admin
  
pouze www.deskovehry.info
 Poslední změna 3. 8. 2016 v 12:13   e-mail: | RSS Copyright © 1999–2016 www.deskovehry.info