Klub přátel deskových her

Náš web | O deskových hrách | Seznam her | Vyber si hru | Akce, kluby, prodejny | Jiné zdroje

Co jsou deskové hry

  Deskové hry patří mezi stolní společenské hry. Deskové hry se hrají na desce, na které je plán hry, a používají se kameny či figury, které jsou na desku umisťovány, jsou z ní odstraňovány, nebo jsou po desce posouvány podle předem daných pravidel.

stolní (společenské) hry
deskové hry


karetní hry

hry s kostkami
hlavolamy
sportovní hry
strategické
závodivé
ostatní
klasické (mariáš, poker, kanasta, bridž, taroky...)
vykládací (pasiáns, solitéry, Černý Petr, kvarteto)
pexeso
moderní strategické
dominové
orientální (Mah Jong)
(hra v kostky, šo, ...)
(skládačky, tangramy, labyrinty, rébusy, su doku, křížovky...)
(stolní fotbal, mikádo atd..)

ROZPRACOVÁNO...

  Deskových her je známo velké množství. Aby bylo možné se v nich nějak vyznat, pokusíme se je uspořádat. To, jak uvidíte, není tak úplně jednoduché. Deskové hry lze obecně rozdělit na dvě základní skupiny - hry strategické a závodivé. Mimo tyto dvě velké skupiny zůstává ještě několik her, u nichž je zařazení obtížné, nebo jsou kombinací obou skupin (monopoly, scrabble).

  Při popisu deskových her se setkáváme s pojmy kámen a figura. Rozdíl mezi nimi je ten, že kameny jsou všechny stejné, tj. pohybují se stejným způsobem a mají stejnou "sílu", i když se někdy objevují i "privilegované" zvýhodněné kameny (dáma). Herními kameny jsou vlastně i figurky - halmičky (jaké známe z člověče, nezlob se). Oproti tomu figury jsou rozlišeny mezi sebou buď "silou", nebo způsobem pohybu po herním plánu (šachy). Často jde o kombinaci obou (džungle, stratego). Figury s rozdílnou silou bývají rozlišeny hierarchicky a často se zde objevuje pravidlo, že nejslabší figura může jako jediná ohrozit tu nejsilnější.

podle hrací desky
- abstraktní (geometrická)
- čtverec (šachy)
- obdélník 
- hexagon (abalone)
- trojuhelník (dáma pro 3)
- jiná (trpaslíci proti obrovi)
- zjednodušená krajina (Carcassone)

podle ovlivnění náhodou
- bez náhody
- hry s náhodou
- se skrytou informací
 (člověče, inkognito, scrabble, forbes)

podle cíle, jehož mají hráči dosáhnout
- mankalové hry
- slovní hry
- šachové hry
- vrhcábové hry
- "spojovací hry" (propojit strany desky)
- N-kamenů v řadě
- vytvořit určitý obrazec
- hry, kde je potřeba zabrat určité území
- zajmout soupeřovy kameny
- dosáhnout jiného cíle

Hry strategické

  Cílem strategických her je zajmout, blokovat či obklíčit protihráčův kámen, ovládnout větší část herní desky, nebo manipulovat svými kameny na desce tak, aby se vytvořila požadovaná formace, případně byly přesunuty na opačný konec desky.

  Strategické hry můžeme dělit různě, např. podle způsobu zajímání. To můžete udělat vstoupením na pole, kde je kámen protihráče ("zašlápnutí"), přeskočením tohoto pole a nebo obklíčením. Zajatý kámen je buď odstraněn z desky, nebo si ho soupeř přivlastní. V některých strategických hrách se soupeřovy kameny nezajímají. Dalším dělícím kritériem by mohl být způsob pohybu figur či kamenů, tedy zda se mohou po desce pohybovat jen kupředu, nebo se mohou i vracet. U velké části strategických her, kdy není pevně daná počáteční pozice kamenů na desce, ale kameny se na desku teprve kladou, se s nimi často už dále nesmí pohybovat (go), jindy je to naopak součástí hry (mlýn). Některé hry jsou asymetrické. To znamená, že soupeři mají rozdílný počet kamenů (s rozdílnými možnostmi) a také odlišný cíl hry.

Hry závodivé

  Druhou skupinou her jsou hry závodivé. Cílem závodivých her je dostat se jako první na určené místo na hracím plánu, putovat jednou nebo více cestami dokud hráč nedosáhne konečného pole. Pro tuto skupinu her jsou typické další potřebné rekvizity, jako jsou vrhací kostky, karty, žetony atd., které hru ovlivňují nebo zpestřují. Závodivé hry jsou oblíbené především u menších dětí.

  Také závodivé hry můžeme dělit do skupin podle celé řady různých kritérií. Může se soupeřit prostě jen o to, kdo doputuje dříve do cíle. V jiných hrách se závodí jiným způsobem, a sice kdo cestou po herním plánu nasbírá více bodů (stylizované bonusové předměty, herní peníze, atd.), a nebo kdo získá stanovený počet bodů dříve. Soupeři mohou na herním plánu "existovat" jen tak vedle sebe (a maximálně si konkurovat jen při získávání bodů), a nebo mohou spolu i různými způsoby bojovat, bránit si vzájemně v postupu.

  O pohybu hráče po polích herní desky může u některých her rozhodovat náhoda, nejčastěji v podobě vrhací kostky. Postup (častěji "nepostup") také mohou určovat zvláštní pole na plánu hry, jindy hráč hospodaří s předem přidělenými tahy, které může v některých hrách dle svého uvážení i dělit mezi své kameny. Závodivé hry můžeme rovněž rozdělit podle tvaru a charakteru plánu hry. Může jít o lineární řetězce polí, řetězce cyklické, případně větvené, nebo pole tvoří celoplošné sítě. Hráči na nich mohou svými kameny pohybovat buď jedním stanoveným směrem, nebo libovolně. Herní plán může mít podobu abstraktních geometrických tvarů, sítí nebo polí, ale také může představovat zmenšenou stylizovanou krajinu, hrad apod.

admin
  
pouze www.deskovehry.info
 Poslední změna 13. 2. 2018 v 18:07   e-mail: | RSS Copyright © 1999–2018 www.deskovehry.info