Nim


Úvod

Jednoduchá hra, která dala podnět ke vzniku dalších her, například Bulo nebo Jeek.
Její název je pravděpodobně odvozen od německého slova nehmen (brát).

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.wikipedia.com