Klub přátel deskových her

Náš web | O deskových hrách | Seznam her | Vyber si hru | Akce, kluby, prodejny | Jiné zdroje

  Milďż˝ p��telďż˝ deskovďż˝ch her

  „I mistr tesař se utne“, zní jedno známé přísloví. Já nejsem ani tesař ani mistr, ale přesto jsem se několikrát „utla“. Zjistila jsem to nedávno, a to díky knize Gry świata od autorů Lecha a Wojciecha Pijanowskich, na jejíž český překlad se můžete těšit.

  Zkrátka, u názvu hry Kolowisi Awithlaknannai jsem si přidala jedno „i“ – správně je tedy Kolowis Awithlaknannai. Plány na hru Mlýn jsou vytesány u hory Mihitale (netuším, jak se mi podařilo zkomolit její název). V popisech her Lurč, Puff, Taiga puff a Dlouhý puff bylo několik překlepů. U her Pačísí a Kratkownica se mi krapet pomíchala červená a zelená pole. Autorem hry Hex není Pete Hein, ale Piet Hein. Hra uváděná jako Doudecim Scripta se častěji jmenuje Doudecim Scriptorum a překlad názvu znamená dvanáct čar, nikoli dvanáct řad. Obávám se, že seznam oprav není konečný a bude potřeba ještě něco opravit.

  Pečlivé pročítání a kontrola starších popisů her mě ale přivedlo k několika objevům. Tak například jsem zjistila, že máme v republice zanícené hráče hry Fanorona, kteří hledají další spoluhráče. Také jsem našla hru Medvěd v pasti, jejíž hrací plán je poměrně neobvyklý, přesto velmi podobný hře Vojáci proti generálovi. Zatímco ale v jedné hře osamělý kámen bojuje, aby se čtvercovému poli (pasti) vyhnul, ve druhé hře bojuje, aby se naopak na toto pole (tj. do pevnosti) dostal a byl tak v bezpečí. Pokud by někdo o některé z obou her věděl více, budu ráda, když se ozve.

Lada


  Opravili jsme systďż˝m vklďż˝dďż˝nďż˝ novďż˝ch filmďż˝ s deskovďż˝mi hrami do na�� databďż˝ze, kterďż˝ pďż˝estal fungovat vinou nesluďż˝itelnosti nďż˝kterďż˝ch operacďż˝ s novďż˝j�� a bezpeďż˝nďż˝j�� verzďż˝ programovacďż˝ho jazyka PHP. Nynďż˝ je jiďż˝ vďż˝e v po��dku. Naďż˝e honba za deskovďż˝mi hrami ve filmech nekon��. Stďż˝le tak m��ete pďż˝ispďż˝vat do naďż˝eho Filmovďż˝ho seznamu.

Starší příspěvky - archiv

26. listopadu 2007
  Milí přátelé deskových her,

  před rokem jsem na tomto místě informovala o některých nových českých hrách. Z vašich reakcí je zřejmé, že milovníků deskových her, kteří si vytvoří svou vlastní hru, je poměrně hodně.

  Někteří mají i ambice na vydání své hry a prosí mě o pomoc či radu, na koho by se měli obrátit. Podle zkušenosti jiných je jednání s vydavatelstvími těžká věc. Málokterému se chce do rizika, přestože někteří autoři mají velice dobré a propracované hry. Vydání osvědčené zahraniční hry nebo hry na známé motivy je jistější než vydání originální české hry. Proto všem zájemcům doporučuji obrátit se na Českou deskoherní společnost (www.czechboardgames.com), což je občanské sdružení založené v roce 2006 za účelem podpory původních českých společenských her, jejich autorů a jejich propagace v zahraničí.

  Boj o vydání hry může být dlouhý, ovšem nikoli marný. Letos světlo světa spatřila nová hra Zbyňka Vrány Jantaris, v níž se stáváte vůdcem cechu obchodníků. Po nekonečných devíti letech má také před vydáním hra Dostihy Janka Vratislava a do prodeje by se měla dostat ještě před vánoci.

  Než se definitivně rozloučíme s rokem 2007, zkusme si s tímto letopočtem trochu polámat hlavičku na stránce http://www.mujweb.cz/www/maszik/PF07.htm.

  Hodně štěstí a úspěchů v roce 2008.

Lada


listopad 2006
  Milí přátelé deskových her,

na poslední výzvu, abyste se podělili s Vašimi autorskými zážitky se mi ozvalo několik autorů deskových her, kteří by vám rádi představili své hry. Některým se už podařilo svoji hru vydat, někteří zatím to štěstí neměli.

  První z těchto her se jmenuje Tvoříme slova. Hráči z písmen na kostkách vytváří co nejvíce slov a za sestavená slova sbírají body. Protože písmenka nepoužívají českou diakritiku, je možné si na nich trénovat nejen českou, ale také anglickou, německou nebo francouzskou slovní zásobu.

  Také další hra Play in English je hrou vzdělávací. Je určena dětem i dospělým, kteří začali s výukou angličtiny nebo jsou mírně pokročilí. Hráč ve hře prochází se svojí postavičkou cestu, na které jsou nástrahy (např. lev, žralok, apod.), sbírá peníze a je nucen neustále anglicky konverzovat.

  Hra Rodová osada byla vytvořena, aby podpořila vznik opravdových rodových osad a výtěžek z jejího prodeje je určen na tyto účely. Úkolem hráčů je rozvrhnout budoucí osadu, přivést cesty k pozemkům jednotlivých osadníků a postavit společné stavby. Je to jedna z mála her, kdy soupeři jsou nuceni spolupracovat a budovat dílo společnými silami, nikoli si vzájemně škodit a bojovat spolu.

  Stejně bohulibý účel má i hra Cesta domů. Vydalo ji Hospicové sdružení Cesta domů a výtěžek z prodeje je určen na provoz Domácího hospice. Kmotrem hry se stal Jiří Lábus. Hra si neklade za cíl být náročnou strategickou hrou, ale chce být jednoduchou, příjemnou hrou pro společné chvíle. Jak již název napovídá, úkolem hráčů je dostat se domů. Na cestě mohou využít různých dopravních prostředků - vlak, autobus, parník, letadlo, lyže nebo třeba slona nebo koňský potah. Kdo se dostane domů první, vyhrává.

  Ve hře Bombarduj! se hráč stává neohroženým Bombarďákem, který pomocí své šikovnosti zaměřuje a odpaluje Bomby na pozice nepřátel. Za zničené vojenské cíle dostává metály. Cílem je nasbírat co nejvíce těchto metálů. Ale pozor! Vybombardované civilní oblasti kazí pověst správného Bombarďáka a jsou za ně odnímány metály!

  Bussines je hra, kterou se zatím nepodařilo vydat, ale můžete si ji stáhnout a doma vytisknout. Jedná se o finanční společenskou hru, která vznikla už na konci 60. let minulého století. Oproti jiným hrám podobného typu je dlouhotrvající, hraje se v průměru 2–3 dny. Samozřejmě ji lze kdykoliv přerušit a později znovu pokračovat. Je tedy ideální na víkendy, dobu prázdnin, dovolených, nemoci a když se člověk nudí.

  Další hra - Dostihy - má za sebou vývoj pouze sedmiletý, ale také se ji zatím nepovedlo vydat. Její autoři ji představili širší veřejnosti na Pragoconu 2005, kde měla velký ohlas jako velmi dobře propracovaná hra. Na rozdíl od známé hry Dostihy a sázky se zde opravdu dostihy konají.

  Nakonec bych si také přihřála polívčičku a upozornila na hru Legie, u níž jsem pomáhala autorovi Zbyňkovi Vránovi sestavit srozumitelná a logická pravidla. Hra je pro dva hráče, kteří se stávají vojevůdci a snaží se svými vojsky přemoci vojska soupeřova. Jinými slovy - moderní varianta šachů (ovšem s netradičními bojovými prostředky jako například luk, katapult, špión), kterou je možno rozšířit a obohatit herními scénáři a krajinami.

  Každá z těchto her je něčím pozoruhodná a zasluhuje si naši pozornost.

Lada


červen 2006
  Milí přátelé deskových her,

konečně vás mohu pozdravit z nové adresy. Najdete tu všechny důležité informace, na které jste jste zvyklí - pravidla her, zajímavosti ze světa her, seznam herních klubů, prodejen deskových her, informace o aktuálních turnajích, výstavách a dalších akcích, které se týkají deskových her.

  Nově se připravují informace o počítačových programech, které umí hrát deskové hry, odpovědi na dotazy, které od vás často dostáváme. Ještě máme v zásobě několik dalších nápadů, které ještě neprozradím.

  Z ankety, která probíhala na starých stránkách, vyplynulo, že více než 100 lidí si vyrobilo hru, kterou sami vymysleli. I já jsem se kdysi pokusila vyrobit jednoduchou hru. Podnětem pro její tvorbu bylo ukrácení dlouhé chvíle mým neteřím, tehdy ještě školou nepovinným. Cílem bylo projít danou trasu (bažinu) a na konci se stát Žabím králem. Základem se stala hra Snakes & Ladders - některá políčka mohla hrací kámen posunout dopředu nebo naopak vrátit zpět. Konečnou fázi jsem převzala ze hry Soudruhu, nezlob se - před cílem spousta polí, která mohou kámen vrátit na začátek. To víte, bažina je nevyzpytatelná.

  Výsledkem bylo, že hra byla téměř nedohratelná, a tak jsme museli upravovat pravidla. Co se týče výtvarného provedení, nikdy jsem nebyla dobrá malířka, a tak jsem si trochu vypomohla – pole jsem vyzdobila žábami vystřiženými z časopisu, kde byly informace o soutěži Rosnička roku. K vybarvení plánku jsem zvolila vodové barvy, což se ukázalo jako dost nevhodná volba, protože pouštěly barvu. Prototyp se tedy moc nepovedl, hra moji cílovou skupinu nezaujala a tím moje autorská produkce skončila.

  A jak dopadly vaše hry? Na dně šuplíku (jako ta moje), nebo je pravidelně hrajete? Pochlubte se nám, popište strasti (a slasti) autora deskových her. Když přiložíte fotografii, budeme moc rádi.

Lada


Zavřít archiv
admin
  
pouze www.deskovehry.info
 Poslední změna 7. 4. 2023 v 08:15   e-mail: | RSS Copyright © 1999–2023 www.deskovehry.info