Wali


Úvod

Joăo Neto o této hře mnoho dalších informací neposkytuje, snad je příbuzná hře Yote.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/wali.htm