Shakti


Úvod

Autorem hry je Christian Freeling. Její původní název je prý Sjakti.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.mindsports.net/Arena/ShaktiTutor/Rules.html
www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/shakti.htm