Pleiadis


Úvod

Autory hry jsou Christian Watkins a Jan Kristian Haugland. Hru je možné hrát na desce o rozměrech N×N. N by mělo být sudé číslo.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

home.no.net/zamunda/pleiadis.htm
www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/pleiadis.htm