Othello


Úvod

Hra Othello se prvně objevila pod názvem Reversi ve viktoriánské Anglii v druhé polovině devatenáctého století. I přes její originalitu se jí nepodařilo zařadit mezi klasické deskové hry a postupně začala upadat v zapomnění. Po dvou stoletích ji jedna japonská firma vydala pod názvem Othello. V roce 1971 tak hra, v prakticky nezměněné podobě, spatřila znovu světlo světa. Hra se jako lavina rozšířila po celém Japonsku, kde ji dnes hraje několik tisíc registrovaných hráčů a nejdůležitější turnaje jsou přenášeny televizí.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Poznámka

Hra má svoji strategii. Na následujícím obrázku jsou vyznačena pole barevně podle jejich strategické výhodnosti. Bílá pole jsou strategicky nejvýhodnější, červená pole nejhorší.

Strategcka pole

Další informace

Arnold, Peter: The Complete Book of Indoor Games.
Go a jiné zajímavé hry. Go KLub Nymburk, Nymburk, 1981.
www.armory.com/~iioa/othguide/faq/othellorules.html
www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/othello.htm
www.gamerz.net/~pbmserv/othello.html
www.hrejsi.cz/othello/index.htm
www.stainess.freeserve.co.uk/board/othtbl.html