Neutreeko


Úvod

Autorem hry je Jan Kristian Haugland, rok vzniku 2001. Přestože jsou pravidla hodně podobná s hrou Dao, název napovídá, že inspirací při tvorbě byly hry Neutron a Teeko.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/neutreeko.htm
www.neutreeko.com