Micro Wari


Úvod

Autory hry jsou Ruska Assia Popova a Francouz André Delicq. Hra vznikla v roce 1977. Je jednou z nejmenších mankalových variant.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2-4

Pravidla

Další informace

manqala.org/wiki/index.php/MancalaGames/MicroWari