Lurč


Úvod

Stará česká hra uveřejněná v roce 1873 pod názvem Lurč. Obdoba Vrhcábů.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Poznámka

Paš i houšek ve hře dávají velkou výhodu tomu, kdo má štěstí na hody kostkou. Náhoda hraje větší roli, než je žádoucí.

Další informace

Zapletal, Miloš: Velká kniha deskových her. Mladá Fronta, Praha, 1991.