Jednoduchá hra


Úvod

Nevím, kdo je autorem této hry, ale na jejím zveřejnění má zásluhu Jan Willemson. V angličtině se jmenuje A Simple Game.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/jan4x4.htm