Jade


Úvod

Autorem hry je Mark Thompson, rok vzniku 2001. Hru je možno hrát na desce o rozměrech N×N, kde N je liché číslo.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/jade.htm