Hypergammon


Úvod

Hra je obměnou hry Vrhcáby. Hraje se pouze se 6 kameny, a tak je hra podstatně rychlejší.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.gamerz.net/~pbmserv/hypergammon.html
www.gamerz.net/~pbmserv/nackgammon.html