Holandské vrhcáby


Úvod

Téměř klasické Vrhcáby, pouze s jiným počátečním postavením kamenů a dodatečným pravidlem pro zajímání kamenů.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.bkgm.com/variants/DutchBackgammon.html