Hexapawn


Úvod

Autorem této hry je Martin Gardner a vznikla v roce 1962. Lze ji v podstatě hrát na libovolné desce o rozměrech N×M. Zde je uvedena nejjednodušší varianta této hry.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/hexapawn.htm