Had


Úvod

Varianta hry Vrhcáby, která je zajímavá tím, že každý hráč má jinou výchozí pozici kamenů. Ostatní pravidla zůstávají stejná jako u klasických Vrhcábů.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.bkgm.com/variants/Propositions.html#snake