Gambit


Úvod

Díky způsobu zajímání je tato hra velmi podobná hře Epaminondas. Protože se však kameny pohybují jiným způsobem, má tato hra mnohem pomalejší tempo.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/gambit.htm