Freeze


Úvod

Autorem hry je Gregory K. Van Patten.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

boardgames.about.com/library/games/on/bl-8x8-freeze.htm
www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/freeze.htm