Foursight


Úvod

Na podobném principu je založena hra Winders.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/foursight.htm