Duodecim Scripta


Úvod

Duodecim Scripta znamená Dvanáct čar. Jedná se o starořímskou deskovou hru. Některá pole měla dokonce svá jména - č. 14 Antigonus, 19 Summus, 23 Dicus. Význam pojmenování ovšem není znám.

Duodecim je předchůdcem Vrhcábů a byla inspirována staroegyptskou hrou Senet.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/roma/duodecim.html
www.ftech.net/~regia/games.htm