Dáma


Úvod

Dáma vznikla někdy na počátku druhého tisíciletí našeho letopočtu, snad ve Francii nebo ve Španělsku a rozšířila se po celé Evropě. Vznikly různé varianty a obměny.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Notace

Chtějí-li si hráči partii uchovat a později přehrát, mohou využít možnosti zápisu. Tmavá pole na šachovnici jsou označena čísly od 1 do 32. Tahy se zapisují tak, že jako první zapíšeme pole, z něhož kámen přemisťujeme a jako druhé napíšeme číslo pole, na něž kámen pokládáme. Mezi čísla klademe znaménko „ - “. Pro skákání se používá symbol „x“. Při zahájení hry jsou černé kameny rozmístěny na polích s čísly 1-12, bílé na polích 21-32.
(Pro mezinárodní dámu jsou pole číslována 1-50, černé kameny stojí na začátku na polích 1-20 a bílé kameny na polích 31-50.)

Další informace

Zapletal, Miloš: Velká kniha deskových her. Mladá Fronta, Praha, 1991.
www.damweb.cz
www.hrejsi.cz/dama/index.htm