Diagonální TwixT


Úvod

Variantu hry TwixT navrhl Mark Thompson, sám ovšem přiznává, že ji ještě nikdy nevyzkoušel. Od TwixTu se odlišuje pouze hrací deskou.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.flash.net/~markthom/html/twixt.html