Connect 4


Úvod

Tato hra je obměnou Piškvorek. U nás se prodává pod různými názvy, například Ordne 4 či Line-up 4. Říká se jim také Gravitační piškvorky, protože originální deska je postavena kolmo k ploše stolu a kameny se do sloupců vhazují shora.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/connect4.htm