Archimedes


Úvod

Autory této hry jsou Scott Marley a Philip Cohen. Poprvé byla publikována v časopise Games v červenci roku 1988. Jméno je odvozeno od legendy, která říká, že Archimedes postavil zrcadla tak, že umožnila zničit protivníkovy lodě na značnou vzdálenost díky slunečním paprskům.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.di.fc.ul.pt/~jpn/gv/archimedes.htm
www.flash.net/~markthom/html/archimedes.html