Achi


Úvod

Přestože jsem se dočetla, že Achi je Ghanskou formou hry Tic Tac Toe, je mezi těmito dvěma hrami zásadní rozdíl. Ve hře Tic Tac Toe mají oba hráči více kamenů a po položení se s nimi nesmí pohybovat.
Kameny pro tuto hru byly nalezeny blízko Hadriánovy zdi v severní Anglii a pocházejí ze 3. století našeho letopočtu.

Hrací potřeby

Počet hráčů

2

Pravidla

Další informace

www.mcps.k12.md.us/curriculum/socialstd/grade3/Achi.html
nrich.maths.org/public/viewer.php?obj_id=1182
www.stainess.freeserve.co.uk/board/achitbl.html